Home

Đukan Pjevač

Date: 12.02.2008.

Treći Regionalni forum; Javno slušanje žrtava; Svedočenje Đukana Pjevača;
Svedočenje Đukana Pjevača
sin Steve, ubijenog u operaciji Hrvatske vojske u Medačkom džepu, Hrvatska.

  1. Đukan Pjevač

    Please download Adobe Flash Player plugin

    Get Adobe Flash player

Share with friends