Насловна

Прилози у медијима

Transkripti emisija

Emisija Evrozum - A1 TV - 12.05.2011.

Emisija Evrozum - A1 TV - 12.05.2011.

Gosti emisije: Pierre Mirel (direktor za proširenje Zapadnog Balkana u Generalnom direktoratu za proširenje u Evropskoj Komisiji), Tanja Fajon (evropska poslanica, Slovenija), Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo, Srbija), Frosina Pandurska-Dramikjanin (PR Inicijative za REKOM,...

Emisija Inicijativa za REKOM - Kapital Network - 06.05.2011.

Emisija Inicijativa za REKOM - Kapital Network - 06.05.2011.

Gosti emisije: Vesna Teršelič (Documenta, Hrvatska), Lazar Stojanović (Fond za humanitarno pravo, Srbija) i Željko Sabo (gradonačelnik Vukovara, Hrvatska).

Emisija Da možda ne - RTS - 06.05.2011.

Emisija Da možda ne - RTS - 06.05.2011.

Gosti emisije: Drago Pilsel (teolog i novinar, Hrvatska), Branko Todorović (Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, BiH), Dženana Karup Druško (Udruženje BH Novinari, BiH), Veljko Odalović (Komisija za nestala lica Vlade Srbije) i Dragan Pjevač (Udurženja porodica...

Emisija OKO - RTS - 26.04.2011.

Emisija OKO - RTS - 26.04.2011.

Gosti emisije: Maja Mićić (Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija), Mario Maži ć (Inicijativa mladih za ljudska prava, Hrvatska) i Nikola Tanasić (Nova srpska politička misao).