Naslovna

Dokumenta

Članice koalicije

Datum: 06.12.2013.

Liflet Podržavam REKOM

Datum: 24.09.2013.

Izvještaj o progresu javnog zagovaranja Inicijative REKOM

Datum: 06.06.2012.

Izvještaj za period oktobar 2011 – maj 2012.

Finansijski izveštaj

Datum: 07.10.2011.

Finansijski izvještaj o aktivnostima u okviru procesa REKOM za period 15. decembar 2008 - 31. avgust 2011.

Podrška Inicijativi za REKOM-budžet-15.12.2008-07.10.2011

Datum: 07.10.2011.

Podrška Inicijativi za REKOM

Budžet za period 15. decembar 2008 - 30. novembar 2011.

Revidiran 07. oktobra 2011.

Pismo podrške intelektualaca i umjetnika osnivanju REKOM-a

Datum: 07.10.2011.

Mi, kojima je rat u Jugoslaviji sa svim posljedicama predmet profesionalnog istraživanja i umjetničkog viđenja, povod za razmišljanje i zabrinutost o sudbini sjećanja i istine, u svoje i u ime etike posla kojim se bavimo, tražimo da učinite sve što je u vašoj moći da ta inicijativa zaživi i da REKOM započne rad na osnovu Statuta koji je nakon godina konsultacija sa građanima cijelog regiona usvojila Skupština Koalicije za REKOM.

Analiza javne kritike i podrške Inicijative za osnivanje REKOM

Datum: 20.09.2011.

Analiza javne kritike i podrške Inicijative za  osnivanje REKOM razmatra pozitivne i negativne prikaze Inicijative za  REKOM  u regionalnim medijima. Sažimajući dosad iznijete argumente protiv ideje o osnivanju regionalne komisije za istinu, uključujući i poznatu polemiku  Ristivojević-Ivanišević o pravnom statusu REKOM-a, Mekina pokazuje kako je argumentacija protiv REKOM-a često zasnovana na logičkim greškama.

Pitanja i odgovori

Datum: 09.09.2011.

Najčešće postavljana pitanja o REKOM-u, na koje je sažeto i precizno odgovorio Igor Mekina, novinar iz Slovenije. Odgovoreno je na tipične prigovore ideji REKOM-a, objašnjeno otkud potreba za vansudskim i međudržavnim tijelom, preispitana korist koju će region imati od REKOM-a, itd.

current_page1page_of5 sljedeća idi na stranuIdi