Fillimi

Analiza e kritikës publike dhe përkrahja e Nismës për KOMRA

Data: 20.09.2011.

Igor Mekina, në tekstin Analiza e kritikës publike dhe përkrahja e Nismës për KOMRA, shqyrton prezantimet pozitive dhe negative mbi Nismën për KOMRA në mediumet në rajon. Duke përmbledhur argumentet për dhe kundër mbi idenë për krijimin e komisionit rajonal për të vërtetën duke përfshirë polemikën e njohur Ristivojeviq-Ivanisheviq mbi pjesë juridike të statusit të KOMRA-s, Mekina tregon se si argumenti kundër KOMRA-s shpeshherë është e bazua në gabime logjike.

  1.  (Shkarkoni) - 201.50 KB