Fillimi

Lokale

Konsultimet me bashkësinë lokale

Kikindë, Serbi, 17.10.2009.

Organizatorët

Klubi i Kikindës
Qendra për mbështetje grave

Kryetari kryesor

Dragan Popoviq
XHevad Bektasheviq

Pjesëmarrësit

33

Konsultimet me bashkësinë lokale në Kikindë i kanë organizuar Qendra për mbështetje grave (Serbi) dhe Klubi i Kikindës (Serbi). Në tubim kanë qenë të pranishëm gjithsej 33 pjesëmarrës, përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, të mediave lokale, institucioneve të kulturës, organizatave për të drejtat e njeriut e të organizatave joqeveritare, si dhe shoqatat e veteranëve. Ligjërues kanë qenë Xhevad Bektasheviq (Shoqata e viktimave civile të luftës, Vllasenica 92-95, BeH) dhe Dragan Popoviq (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi). Moderatorë kanë qenë Miomirka Mila Melank (Klubi i Kikindës, Serbi) dhe Marija Srdiq (Qendra për mbështetje grave, Serbi). Javorja “Kikindske”, TVVK, TV Rubin i RTS, kanë raportuar nga ngjarja.

  1. shikoni videon

    Please download Adobe Flash Player plugin

    Get Adobe Flash player

  1. Prepozime (Shkarkoni) - 41.00 KB

Shpërndani