Fillimi

Rajonale

Konsultime me komunitetin e juristëve

Beograd, Serbi, 04.12.2010.

Organizatorët

Fondi për të drejtën humanitare nga Beogradi

Kryetari kryesor

Sandra Orlloviq, Fondi për të drejtën humanitare, Serbi; Ibro Bulliq, Prokuroria e Bosnjës dhe Hercegovinës, BeH;
Rona Nishliu, koordinatore e Nismës për KOMRA


Pjesëmarrësit

50

Konsultimet regjionale për komunitetin e juristëve mbi draft Statutin e KOMRA-s, organizuar nga Fondi për të drejtën humanitare nga Beogradi.

Fjalët hyrëse ishin Sandra Orlloviq, Fondi për të drejtën humanitare, Serbi; Ibro Bulliq, Prokuroria e BeH; Rona Nishliu, koordinatorja e Nismës për KOMRA, ndërsa kanë qenë të pranishëm më shumë se 50 gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe juristë nga regjioni

Ngjarjen e kanë përcjellëRTS, RTV B92, Agjencitë Fonet, Beta dhe Tanjug.

  1. Komentet (Shkarkoni) - 356.50 KB

Shpërndani