Fillimi

Konsultime

Rajonale Konsultimet me viktimat

Sarajevë, Bosnja dhe Hercegovina, 18.09.2010.

Video lajme | Propozime | Transkriptë

Lokale Konsultime

Vukovar, Kroaci, 13.07.2010.

Video lajme | Propozime | Transkriptë

Lokale Konsultime me komunitetin lokal

Zhepçe, Bosnja dhe Hercegovina, 28.04.2010.

Video lajme | Propozime | Transkriptë

Lokale Konsultimet me bashkësitë lokale

Zenicë, Bosnja dhe Hercegovina, 06.03.2010.

Video lajme | Propozime | Transkriptë

Nacionale Konsultimet kombëtare me intelektualët

Sarajevë, Bosnja dhe Hercegovina, 07.11.2009.

Video lajme | Propozime | Transkriptë

Lokalne Konsultimet me bashkësinë lokale

Cazin, Bosnja dhe Hercegovina, 10.10.2009.

Video lajme | Propozime | Transkriptë

Lokale Konsultimet me bashkësinë lokale

Doboj, Bosnja dhe Hercegovina, 03.10.2009.

Video lajme | Propozime | Transkriptë

Nacionale Konsultimet kombëtare me të rinjtë

Sarajevë, Bosnja dhe Hercegovina, 19.09.2009.

Video lajme | Propozime | Transkriptë

Lokale Konsultimet me bashkesine lokale

Banja Llukw, Bosnja dhe Hercegovina, 18.07.2009.

Video lajme | Propozime | Transkriptë